Esterházy-kastély

Nyitvatartási idő

Kedd - vasárnap és ünnepnapokon 10:00-17:00 óra

Nyitvatartási idő

Fraknó Vára

Nyitvatartási idő

Hétfő, szerda - vasárnap és ünnepnapokon
10:00-17:00 óra

Nyitvatartási idő

Lackenbachi-kastély

Nyitvatartási idő

Csütörtök- vasárnap, valamint ünnepnapokon 10:00-17:00 óra

Nyitvatartási idő

Szentmargitbányai Kőfejtő

Nyitvatartási idő

Gruppenbuchungen auf Anfrage möglich

Nyitvatartási idő

Fraknó Várának levéltára

Az Esterházy hercegi levéltár egy része Fraknó Várában található. Az itt őrzött levéltári anyagok az Esterházy család gazdasági ügyleteit dokumentálják, és betekintést adnak a család történetébe.

A levéltár alapjai

A levéltár kezdetei valószínűleg az Esterházy-éra előtti időszakra nyúlnak vissza, mert egy 1622-ből származó átadási leltár már akkoriban meglehetősen gazdag levéltári anyagról – telek-, árva- és jegyzőkönyvekről – tesz említést.

Az Esterházy család következetesen végezte az archiválást, így a rohamosan növekvő levéltár egyre nagyobb helyet foglalt. A déli szárny bővítése során a XVII. század elején a kápolna szomszédságában új levéltári helyiségeket építettek. Ezenkívül a kincstár mellett is berendeztek egy levéltári helyiséget, amelyben azután a legfontosabb tulajdoni okmányokat és családi dokumentumokat őrizték.

A levéltár felosztása

Amikor az Esterházy-javakat 1921-ben burgenlandi és magyar részre osztották, a levéltárat is kettéválasztották. A családi vonatkozású dokumentumok Budapestre, a Magyar Országos Levéltárba kerültek, az Esterházyak gazdasági levéltára pedig Fraknó várában maradt.

Napjainkban összesen 25 termet használnak levéltárként. A levéltári anyagok egymás mellé helyezve összesen körülbelül 10 kilométer hosszúságúak lennének.

Állagmegőrzés és tudományos kutatás

2000-ben a Burgenlandi Tartományi Levéltárral együttműködésben elkezdődött a fontos és fokozottan veszélyeztetett anyagok mikrofilmes rögzítése. A kutatók a mikrofilmolvasó segítségével betekinthetnek a mikrofilmekbe, másolatokat nyomtathatnak, illetve a további feldolgozás céljából elektronikus adathordozókra másolhatják az adatokat. Újabb 20.000 oldal mikrofilmen való rögzítésére az idén is sor kerül. A fraknói és kismartoni uradalom (1526-tól keletkezett) legrégibb telekkönyveit a bécsi Papírrestaurálási Intézetben restaurálják.

Mehr: