Esterházy-kastély

Nyitvatartási idő

naponta 10.00 - 17.00 óra között

Nyitvatartási idő

Fraknó Vára

Nyitvatartási idő

2020. május 1 - november 3.
nyitva naponta 10.00 - 17.00 óra között
pénztárzárás 17.00 óra

Nyitvatartási idő

Lackenbachi-kastély

Nyitvatartási idő

Péntek – vasárnap és ünnepnapokon 9.00 -17.00 óra

Nyitvatartási idő

Szentmargitbányai Kőfejtő

Nyitvatartási idő

Péntektől vasárnapig, valamint ünnepnapokon német nyelvű vezetések 10.30 és 15.30 órakor

Nyitvatartási idő

Részvételi- és Játékszabályzat az Esterházy Ausztria és az Esterházy Tündérbirodalom Fesztivál nyereményjátékához

Az Esterházy-kastély (Eisenstadt, Esterházy platz 5., A-7000 Austria) által szervezett (továbbiakban: Szervező) nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon 12. életévüket betöltött, kizárás alá nem eső, természetes személyek vehetnek részt, (továbbiakban: Játékos), akik az Esterházy Ausztria Facebook oldalán a Játék időtartama alatt a facebook oldalon a kijelölt poszt alatt kommentelnek.

1. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A Játék időtartamát 2020. augusztus 15-én 23:59-kor zárjuk. (A Szervező a hosszabbítás és időtartam módosítás jogát fenntartja.)

3. A Játék leírása: Az Esterházy Ausztria hivatalos Facebook oldalán nyereményjáték poszt közzétételével indul a játék. A posztban feltett kérdésre a játékosok kommentben válaszolnak. A helyes megfejtők között a posztban közzétett játék határidőt követően a Szervező sorsolással állapítja meg a nyertest. A nyertest FB üzenetben értesítjük.

A versenykiírás hiányosságáért, hibájáért (pl. telefonszám vagy e-mail cím elírás), olvashatatlanságáért, illetve késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Schloss Esterhazy Kulturverwaltung GmbH jogosult alapos okkal, de külön indokolási kötelezettség nélkül bizonyos játékosokat kizárni a Játékból (pl. ha megsértették a játék részvételi feltételeit stb.), és fenntartja magának a jogot a jogi lépések megtételére is.

Nyeremény, nyertes értesítése, tartaléknyertesek:

Nyertes kiválasztása:

A Játék időtartamát 2020. augusztus 15-én 23:59-kor zárjuk. (A Szervező a hosszabbítás és időtartam módosítás jogát fenntartja.) A helyes megfejtők között a posztban közzétett játék határidőt követően a Szervező sorsolással állapítja meg a nyertest. A nyertest FB üzenetben értesítjük.

Nyeremény: 1*4 darab belépő az Esterházy Tündérbirodalom Fesztiválra.

4. Nyertes értesítése:

Az értesítésre a nyertes Játékos 1 munkanapon belül köteles visszajelezni, és jelezni, hogy nyereményére valóban igényt tart-e. E kötelezettség elmulasztása nyereményére nézve jogvesztő hatályú lehet, és a Szervező jogosult helyette a soron következő tartalék nyertest nyertesnek nyilvánítani, és őt a nyertességének tényéről értesíteni. Az értesítő kézbesítése, megjelenése során esetlegesen keletkező károkért, késedelemért, adatvesztésért, a levelezéssel járó technikai akadályokért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Az értesítő vagy válasz e-mail/ válasz üzenet esetleges levélszemétbe kerüléséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, ill. technikai problémákért, különösen a telefon-, a Facebook- a számítógépes- és elektronikai hálózatok meghibásodásáért sem.

5. Tartaléknyertesek: A fentiek szerinti szavazáson 3 db tartaléknyertes kerül kiválasztásra.

6. Az eredeti nyertes sikeres értesítésének hiánya (a fentiekben meghatározott kereteken belül), avagy a határidőn belüli visszaigazolási kötelezettség elmulasztása a nyereményére nézve jogvesztő hatályú lehet, és a Szervező jogosulttá válik helyette a soron következő tartalék nyertest nyertesnek nyilvánítani, és őt a nyertességének tényéről értesíteni.

7. A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt feltételeknek.

8. A Játékból ki vannak zárva a Szervező és Lebonyolító dolgozói, valamint mindezen személyeknek a Ptk. 685.§.b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

9. A Játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért, téves és jogsértő adatszolgáltatásából eredően, illetve a regisztráció során adatvesztésből származó esetleges károkért a Szervező és Lebonyolító felelősséget nem vállal.

10. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely szervező vagy lebonyolító által szervezett promócióban bizonyítottan csalást/hamisítást/visszaélést követ el.

11. Ezt az akciót a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azt nem a Facebook rendelte meg és nem a Facebook kezeli. Az Ön által megadott információkat a szervező részére adta meg és nem a Facebook részére.