Zámok Esterházy

Otváracie hodiny

Utorok – nedeľa a sviatky otvorené 10.00 do 17.30 hod.

Otváracie hodiny

Hrad Forchtenstein

Otváracie hodiny

Pondelok, streda – nedeľa otvorené od 10.00 do 17.00 hod.

Otváracie hodiny

Zámok Lackenbach

Otváracie hodiny

Piatok - nedeľa a štátne sviatky 10.00 - 17.00 hod.

Otváracie hodiny

Kameňolom St.Margarethen

Otváracie hodiny

Sobota, nedeľa a štátne sviatky Prehliadky so sprievodcom o 10.30 a 15.30 hod.

Otváracie hodiny

Ticket-Zámok

V miestnostiach zámku Esterházy môžete zažiť 300-ročnú stavebnú históriu zámku, umelecký pôžitok, životný štýl Esterházyovských kniežat, ako aj slávnu Haydnovu sálu


Na prvom poschodí prejdite prepychové miestnosti rodiny Esterházy a môžete vidieť z umeleckohistorického hľadiska výminočné exponáty z historickej zbierky, napr. majorátne striebro Esterházyovcov – najväčšie klasicistické stolné striebro, ktorá sa zachovala ako súprava. Prehliadka zámku Vám okrem toho ponúka mimoriadne pohľady do stavebnej histórii zámku.


Pri prejdení prvého poschodia Vám porozprávame aj príbeh výnimočnej a silnej osoby – Melindy Esterházy, rod. Ottrubay. Kňažnú môžete spoznať bezprostredne a autenticky nielen ako Primabalerinu Assolutu, ale dostanete pohľad aj do existencie plnej výšok a hĺbok, do ambicióznej kariéry a do dramatického privátneho života mimo javiska.

Na prízemí zámku nám stelesňuje príbeh Josepha Haydna, ako majstra dvornej kapely a komponistu v službe kniežat Esterházy. Prostredníctvom multimediálnych staníc, projektorových montážov a mimoriadnych exponátov sa stáva hmatateľným pôsobenie tohto hudobného génia od začiatkov jeho kariéry v Eisenstadte a v Eszterháze až po jeho neskorej tvorby, ako aj jeho význam ako komponista.

Vo viac ako 300 ročných pivničných klenbách zámku môžete stretnúť s „bakchantskou“ stranou Esterházyovcov. S viac ako 700 vzácnym, nezvyčajným a niekedy dávno zabudnutým objektom okolo témy víno a vinárstvo – od historických sudov až k najstarším dreveným lisom Burgenlandu – sa prezentuje história výrobu vína a vinárskej kultúry v časoch Esterházyovcov veľmi pôsobivo.

Bei dem Rundgang durch das erste Obergeschoss wird zudem die Geschichte einer außergewöhnlichen und starken Persönlichkeit erzählt – jener von Melinda Esterházy, geb. Ottrubay. Sie erleben die Fürstin unmittelbar und authentisch nicht nur als Primaballerina Assoluta, sondern es bieten sich auch Einblicke in eine Existenz voller Höhen und Tiefen, in eine ambitionierte Karriere und in ein dramatisches privates Leben abseits der Bühne.

Im Erdgeschoss des Schlosses wird eindrucksvoll und lebendig die Geschichte von Joseph Haydn als Hofkapellmeister und Komponist im Dienst der Fürsten Esterházy veranschaulicht. Mittels Multimediastationen, Projektinstallationen und außergewöhnlichen Exponaten wird das Wirken des Musikgenies von den Anfängen in Eisenstadt und Eszterház bis hin zum späten Schaffen ebenso greifbar wie Haydns Bedeutung als Komponist.

In den über 300 Jahre alten Kellergewölben des Schlosses begegnen Sie Esterházys „bacchantischer“ Seite. Mit über 700 raren, ungewöhnlichen und manchmal längst vergessenen Objekten rund um Wein und Weinbau – von historischen Fässern bis zur ältesten Baumpresse des Burgenlands – wird die Geschichte der Weinherstellung und Weinkultur unter den Fürsten Esterházy eindrucksvoll präsentiert

Prehliadka

Important Information

Due to an event we cannot offer guided tours on November 14th!

Pri prehliadke sa stretnete osobnosti z minulosti a ich dojemné, fascinujúce príbehy. Môžete objaviť medziposchodie, kde bývalo bezprostredné služobníctvo kňažnej. Ďalším z početných vrcholov prehliadky je zámocká kaplnka zo 17. storočia. Orgán kaplnky pochádza z časti z čias Josepha Haydna, ktorý na tom pravidelne aj hral.

Na základe bežnej prevádzky podujatí môže dôjst k obmedzeniam prehliadky. O aktuálnych prípadných zmenách Vás vopred informujeme.

Otváracie hodiny Zámok Esterházy:

Apríl – október | Utorok – nedeľa a sviatky: 10.00 – 17.30 hod.

November – marec |Utorok – nedeľa a sviatky*: 10.00 – 16.30 hod.
*Utorok –piatok len v rámci prehliadky

25. & 26. december: zatvorené

1. január: 12.00 – 16.30 hod.


Otváracie hodiny Ticketshop & Butik zámku:

Apríl – október: denne 09.00 – 17.30 hod.

November – marec: denne 09.00 – 16.30 hod.

24. december: 09.00 – 12.30 hod. | 25. & 26. december: zatvorené

1. január: 12.00 – 16.30 hod.


Share