Zámok Esterházy

Otváracie hodiny

Utorok - nedeľa a štátne sviatky otvorené od 10.00 do 17.00 hod.

Otváracie hodiny

Hrad Forchtenstein

Otváracie hodiny

Montag, Mittwoch - Sonntag sowie feiertags
10.00 -17.00 Uhr

Otváracie hodiny

Zámok Lackenbach

Otváracie hodiny

Donnerstag bis Sonntag sowie feiertags von 10.00 – 17.00 Uhr geöffnet

Otváracie hodiny

Kameňolom St.Margarethen

Otváracie hodiny

Gruppenbuchungen auf Anfrage möglich

Otváracie hodiny

Ticket-Zámok

V miestnostiach zámku Esterházy môžete zažiť 300-ročnú stavebnú históriu zámku, umelecký pôžitok, životný štýl Esterházyovských kniežat, ako aj slávnu Haydnovu sálu

Na prvom poschodí prejdite prepychové miestnosti rodiny Esterházy a môžete vidieť z umeleckohistorického hľadiska výminočné exponáty z historickej zbierky, napr. majorátne striebro Esterházyovcov – najväčšie klasicistické stolné striebro, ktorá sa zachovala ako súprava. Prehliadka zámku Vám okrem toho ponúka mimoriadne pohľady do stavebnej histórii zámku.

Pri prejdení prvého poschodia Vám porozprávame aj príbeh výnimočnej a silnej osoby – Melindy Esterházy, rod. Ottrubay. Kňažnú môžete spoznať bezprostredne a autenticky nielen ako Primabalerinu Assolutu, ale dostanete pohľad aj do existencie plnej výšok a hĺbok, do ambicióznej kariéry a do dramatického privátneho života mimo javiska.

Na prízemí zámku nám stelesňuje príbeh Josepha Haydna, ako majstra dvornej kapely a komponistu v službe kniežat Esterházy. Prostredníctvom multimediálnych staníc, projektorových montážov a mimoriadnych exponátov sa stáva hmatateľným pôsobenie tohto hudobného génia od začiatkov jeho kariéry v Eisenstadte a v Eszterháze až po jeho neskorej tvorby, ako aj jeho význam ako komponista.

Vo viac ako 300 ročných pivničných klenbách zámku môžete stretnúť s „bakchantskou“ stranou Esterházyovcov. S viac ako 700 vzácnym, nezvyčajným a niekedy dávno zabudnutým objektom okolo témy víno a vinárstvo – od historických sudov až k najstarším dreveným lisom Burgenlandu – sa prezentuje história výrobu vína a vinárskej kultúry v časoch Esterházyovcov veľmi pôsobivo.

Prehliadka prvého poschodia rozpráva aj príbeh výnimočnej a silnej osobnosti - Melindy Esterházyovej, rodenej Ottrubayovej. Zažite princeznú priamo a autenticky nielen ako primabalerínu, ale nahliadnite aj do jej existencie plnej vzostupov a pádov, ambicióznej kariéry a dramatického súkromného života mimo javiska.

Na prízemí paláca je pôsobivo a živo ilustrovaná história Josepha Haydna ako dvorného dirigenta a skladateľa v službách kniežat Esterházyovcov. Multimediálne stanice, projektové inštalácie a nezvyčajné exponáty približujú dielo hudobného génia od jeho začiatkov v Eisenstadte a Eszterházy až po jeho neskorú tvorbu rovnako hmatateľne ako Haydnov skladateľský význam.

Vo viac ako 300 rokov starých pivničných priestoroch hradu sa stretnete s "bachanovskou" stránkou Esterházyho. Na viac ako 700 vzácnych, neobvyklých a niekedy dávno zabudnutých predmetoch súvisiacich s vínom a vinohradníctvom - od historických sudov až po najstarší lis na stromy v Burgenlande - je pôsobivo predstavená história výroby vína a vinárskej kultúry za kniežat Esterházyovcov.

Freier Eintritt mit der Niederösterreich-CARD

Prehliadka

Pri prehliadke sa stretnete osobnosti z minulosti a ich dojemné, fascinujúce príbehy. Môžete objaviť medziposchodie, kde bývalo bezprostredné služobníctvo kňažnej. Ďalším z početných vrcholov prehliadky je zámocká kaplnka zo 17. storočia. Orgán kaplnky pochádza z časti z čias Josepha Haydna, ktorý na tom pravidelne aj hral.

Na základe bežnej prevádzky podujatí môže dôjst k obmedzeniam prehliadky. O aktuálnych prípadných zmenách Vás vopred informujeme.

Prehliadky so sprievodcom v nemčine
január - marec (sobota, nedeľa a sviatky): 10.00, 11.30, 13.00 a 15.00 hod.

apríl - október: 10.00, 11.30, 13.00, 14.30 a 16.00 hod.

november - december (sobota, nedeľa a sviatky): 10.00, 11.30, 13.00 a 15.00 hod.

Prehliadky so sprievodcom v maďarskom jazyku

január - marec: 10.30 a 14.30 hod.

Apríl - október: 11.00 a 15.00 hod.

november - december: 10.30 a 14.30 hod.

Prehliadky so sprievodcom v angličtine

január - marec: 13.30 hod.

apríl - október: 13.30

November - december: 13.30 hod.


Share