Esterházy-kastély

Nyitvatartási idő

Kedd - vasárnap és ünnepnapokon 10:00-17:00 óra

Nyitvatartási idő

Fraknó Vára

Nyitvatartási idő

Hétfő, szerda - vasárnap és ünnepnapokon
10:00-17:00 óra

Nyitvatartási idő

Lackenbachi-kastély

Nyitvatartási idő

Csütörtök- vasárnap, valamint ünnepnapokon 10:00-17:00 óra

Nyitvatartási idő

Szentmargitbányai Kőfejtő

Nyitvatartási idő

Gruppenbuchungen auf Anfrage möglich

Nyitvatartási idő

2022.09.22

A Fővárosi Ítélőtábla a Kúria döntésének figyelmen kívül hagyásával döntött az Esterházy-kincsek sorsáról.

A Kúria januárban utalta vissza az úgynevezett Esterházy-kincsek ügyét másodfokra, mert hiányosnak, súlyosan okszerűtlennek és logikátlannak találta az ítéletet, amely elutasította a felperes, Esterházy Privatstiftungnak a tulajdonjoguk elismerésére vonatkozó keresetét.

A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla most azonban ismét a magyar állam számára hozott kedvező döntést. ítéletében nagyrészt a korábbi jogi indokolás átvételével a műtárgyakat a kommunista államosítási jogszabályokra hivatkozva a magyar állam tulajdonának mondta ki.

A Kúria 2022. január 19-én hozott végzésében úgy határozott, hogy az Esterházy-kincsek tulajdonjogáról meghozott jogerős ítéletet hatályon kívül helyezi, és a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtáblának újra kell tárgyalnia a pert. Az akkori döntés indokolása szerint a másodfokon eljáró bíróság ítélete hiányos, súlyosan okszerűtlen volt és a logika szabályainak sem felelt meg. A Fővárosi Ítélőtábla mai ítélete ennek ellenére lényegében az eredeti döntését hozta meg ismét, annak korábbi hibás indokolásával, és újra elutasította a felperes Esterházy Privatstiftung keresetét a magánalapítvány tulajdonjogának elismerésére, kimondva a műkincsegyüttesre a magyar állam tulajdonszerzését a kommunista államosítási szabályok alapján.

Czigány Balázs, az Esterházy Privatstiftung igazgatóhelyettese az ítélet kapcsán elmondta: „Csalódottak vagyunk a döntés miatt. A Kúria határozata és indoklása után nem erre számítottunk. Az ítélet nem vette figyelembe a Kúria korábbi, kötelező érvényű instrukcióit, lényegében elismételte a korábban már logikátlanság és okszerűtlenség miatt elutasított határozatot. Nem adjuk fel a küzdelmünket, ezért ismét felülvizsgálati kérelemmel fordulunk a Kúriához. Minden hazai és nemzetközi fórumot készek vagyunk igénybe venni igazunk érvényesítésére.” Hozzátette: „Az Esterházy Privatstiftung továbbra is nyitott arra, hogy peren kívül megállapodjon a magyar állammal.

Czigány Balázs hangsúlyozta: az Esterházy Privatstiftung-nak sem szándéka, sem lehetősége nincs arra, hogy a kincseket Magyarországról elszállítsa, hiszen védettséget élveznek, magyarországi kötődésük elvitathatatlan, és ez ellentétes volna az azokat az Iparművészeti Múzeumban letétbe helyező V. Esterházy Pál herceg és felesége, Esterházy Ottrubay Melinda végakaratával is. A Magánalapítvány egy átfogó megállapodásra törekszik a magyar állammal, amelynek – kedvező döntés esetén – része lehet egy budapesti Esterházy Művészeti Központ megalapítása is.

A Magánalapítvány 2017 óta harcol azért, hogy a magyar állam ismerje el, hogy a Tanácsköztársaság idején addigi állandó őrzési helyéről elhurcolt és a fraknói várban maradt műtárgyak művészettörténeti és dologi jogi egységet alkotnak, továbbá ismerje el a Magánalapítvány tulajdonjogát az előbbiekre nézve. Álláspontjuk szerint, az V. Esterházy Pál herceg által 1923-ban az Iparművészeti Múzeumban letétbe helyezett műtárgyegyüttest a második világháborút követően, 1949-ben jogi okok miatt nem vette, nem vehette tulajdonba a magyar állam, noha azok ténylegesen közgyűjteményi őrizetben maradtak a mai napig.

Éppen ezért éltek a vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. kormányrendelet (restitúciós rendelet) kínálta lehetőséggel, amelynek épp az volt a célja, hogy rendezze a közgyűjteményekben őrzött műtárgyak tulajdonjogi helyzetét. A közigazgatási eljárás végén a Miniszterelnökség azonban nem tartotta megalapozottnak a Magánalapítvány restitúciós igényét. Éppen ezért indult el, egymással párhuzamosan, a restitúciós eljárásban született döntést megtámadó közigazgatási per, illetve a tulajdonjog tisztázását hivatott polgári per. Előbbi per még folyamatban van, az utóbbiban pedig most hozott újabb döntést a Fővárosi Ítélőtábla, amely – a Kúria instrukciói ellenére – ismét elutasította a magánalapítvány keresetét.

02 sajtófotó: Bacchus-automata: ismeretlen művész
Németország, Augsburg, 16. sz. vége
Vas; sárgaréz; réz, égetett aranyozás, hidegen festett, opál, üveggyöngyök
M. 51cm, SZ. 57cm, M. 25cm
Esterhazy Privatstiftung, Fraknó Vára

03 sajtófotó: Ezüstasztal (Paris ítélete): David I. Schwestermüller
Németország, Augsburg, 1659
Ébenfa, ezüst - kovácsolt, csiszolt, öntött, vésett, aranyozott
M. 78,5 cm, SZ. 104,5cm, M. 81,5cm
Esterhazy Privatstiftung, Fraknó Vára

04 sajtófotó: Napvizsgáló: ismeretlen művész
Németország, 17. sz. eleje
Pácolt körtefa, üveg, ezüst - csiszolt, ezüst - öntött
M. 33 cm, Átmérő: 10,5 cm
Esterhazy Privatstiftung, Fraknó Vára

Megoszt