Esterházy-kastély

Nyitvatartási idő

Bis einschließlich 12. Dezember geschlossen.
Sollten Sie Karten für Veranstaltungen gekauft haben, so erhalten Sie von uns in Kürze eine telefonische oder schriftliche Mitteilung über die weitere Vorgehensweise.
Wir sind im permanenten Kontakt mit den zuständigen Behörden und informieren Sie hier laufend über neue Entwicklungen.

Nyitvatartási idő

Fraknó Vára

Nyitvatartási idő

Bis einschließlich 12. Dezember geschlossen.
Sollten Sie Karten für Veranstaltungen gekauft haben, so erhalten Sie von uns in Kürze eine telefonische oder schriftliche Mitteilung über die weitere Vorgehensweise.
Wir sind im permanenten Kontakt mit den zuständigen Behörden und informieren Sie hier laufend über neue Entwicklungen.

Nyitvatartási idő

Lackenbachi-kastély

Nyitvatartási idő

Bis einschließlich 12. Dezember geschlossen.
Sollten Sie Karten für Veranstaltungen gekauft haben, so erhalten Sie von uns in Kürze eine telefonische oder schriftliche Mitteilung über die weitere Vorgehensweise.
Wir sind im permanenten Kontakt mit den zuständigen Behörden und informieren Sie hier laufend über neue Entwicklungen.

Nyitvatartási idő

Szentmargitbányai Kőfejtő

Nyitvatartási idő

Der Steinbruch ist in Winterpause bis Mai 2022

Nyitvatartási idő

A tündérbirodalom újrafelfedezése

Az Esterházy hercegek gyűjteményei

Johann Wolfgang Goethe 1812-ben megjelent Költészet és valóság című önéletrajzának első kötetében az Esterházy tündérbirodalomról ír. Ezt az elnevezést gyakran félreértették, és az Esterházy család mesés vagyonára történő utalásként értelmezték. Noha a tündérbirodalom megjelölés „csak” az Esterházy Miklós herceg megbízásából elkészített ünnepi dekorációra vonatkozott, az egykoron bámulatos műgyűjtemény és a hatalmas földbirtok mind mai napig okot adhat erre a kissé túlzó interpretációra.

A család befolyásos helyzetének és kivételes mecénási tevékenységének kifejezőeszközei az Esterházy hercegek hatalmas tudományos és művészeti gyűjteményei voltak. A „tündérbirodalom hercegei” a XVI. század elejétől kezdődően mesés műgyűjteményre tettek szert: gyűjtötték, megvásárolták, elajándékozták, adományozták, csináltatták és megőrizték a műkincseket. Gyűjteményeikben a kincsek, a zenei művek, a festészeti, grafikai, szobrászati, kertművészeti és az étkezési kultúrával kapcsolatos alkotások éppúgy megtalálhatók voltak, mint a fegyverek, az uniformisok, a könyvek vagy az ásványok. A gyűjtemények összeállítását egyaránt jellemezte a dilettantizmus és a szisztematikus gyűjtés, a maradandó értékek megszerzése és a nagyvonalú adakozás.

A gyűjtői tevékenység 1840 körül tapasztalható megtorpanását, a műkincsek a magyar állam részére történő adományozását, az igen behatárolt mértékű gyűjteményi védelmet, valamint a XX. században elszenvedett háborús veszteségeket követően az Esterházy Alapítványok 1992-es megalapítása nagy előrelépést jelentett a hercegi gyűjtemények újrafelfedezése felé. A restaurálási munkák, tudományos kutatások és a családi ékszerek hozzáférhetőbbé tétele elősegítik, hogy az Esterházy tündérbirodalom ismét kézzelfoghatóvá váljék a világ minden tájáról érkező látogatók és a szakma képviselői számára.