Esterházy-kastély

Nyitvatartási idő

Minden nap 10:00 - 17:30 óráig nyitva

Nyitvatartási idő

Fraknó Vára

Nyitvatartási idő

Minden nap 10.00 - 17.00 óráig nyitva.

Nyitvatartási idő

Lackenbachi-kastély

Nyitvatartási idő

minden nap 10.00 - 17.00 óráig nyitva

Nyitvatartási idő

Szentmargitbányai Kőfejtő

Nyitvatartási idő

Minden nap 10.30 órakor német nyelvű vezetés .

Nyitvatartási idő

Tizenhárom láda: a kezdet

Esterházy Miklós gróf felemelkedése megalapozta az Esterházyak hatalmas vagyonát.

A fiatal, ambiciózus és egye ismertebb Esterházy Miklós gróf (1583-1645) a család első ismert műgyűjtője. A Pozsony környékéről származó család különc tagjának pozíciója a XVII. század elején váratlanul megerősödött: a galántai apai birtokról hitviták miatt elűzött grófot a király formális képviselőjévé nevezték ki a törökök által megszállt Magyarországon. Bölcs házasságkötésével és uralkodója iránt tanúsított konzekvens lojalitásával Esterházy Miklós lefektette a hatalmas Esterházy-vagyon alapkövét.

Magyarország nádoraként 1625-tól a király helytartójához méltó udvart tartott a Lackenbachi kastélyban. A nagy reneszánsz kerttel körülvett előkelő kastély nagy hatású teológiai kör találkozóhelyévé vált. A kastélyban Miklós gróf megalapította a Bibliotheca Esterhazyana névre keresztelt hatalmas könyvtárat, melynek polcain a jelentősebb magyar könyvtárak állományai voltak fellelhetők. Az egymás mellett sorakozó, a felekezeti fősodornak ellentmondó és a reformáció nézeteit tükröző írások az európai vallásháborúk idején Magyarországon tapasztalható liberális hangulatot bizonyítják.

Ugyancsak Miklós gróf alapította a Fraknó várában máig is megtekinthető Esterházy-kincstárat, mely az arany- és ezüstművészet remekeiből, valamint díszes órákból áll. Ezen a helyen található az 1621-ben Miklós gróf által zsákmányolt oszmán díszsátor is, mely műfajának egyik legnagyobb darabja.