Esterházy-kastély

Nyitvatartási idő

Kedd - vasárnap és ünnepnapokon 10:00-17:00 óra

Nyitvatartási idő

Fraknó Vára

Nyitvatartási idő

Hétfő, szerda - vasárnap és ünnepnapokon
10:00-17:00 óra

Nyitvatartási idő

Lackenbachi-kastély

Nyitvatartási idő

Csütörtök- vasárnap, valamint ünnepnapokon 10:00-17:00 óra

Nyitvatartási idő

Szentmargitbányai Kőfejtő

Nyitvatartási idő

Gruppenbuchungen auf Anfrage möglich

Nyitvatartási idő

A kismartoni (eisenstadti) Esterházy-kastély látogatói szabályzata

1. Az Esterházy-kastély területére történő belépéssel a látogatók kötelezettséget vállalnak arra, hogy betartják a látogatói szabályzatban foglaltakat. A belépés csak a nyitvatartási időben engedélyezett.


2. Minden látogatónak úgy kell viselkednie, hogy ne veszélyeztessen másokat, ne okozzon senkinek kárt vagy sérülést, illetve egyéb kellemetlenséget. A kastély területére tilos behozni olyan tárgyakat, amelyek veszélyeztetik a látogatók és a munkatársak biztonságát, illetve kárt okozhatnak az épületben vagy a berendezési tárgyakban. A kastély területére továbbá tilos bevinni bármilyen típusú fegyvert.

3. A látogatók kötelesek úgy viselkedni, hogy a lehető legjobban óvják az épület állagát és a berendezési tárgyak állapotát. Szemetelni és szennyeződést okozni tilos.

4. Minden látogató köteles az általa okozott kárért a polgári jog rendelkezéseinek megfelelően felelősséget vállalni. Az Esterházy-csoport a jogszabályi rendelkezésekben foglaltakon túl felelősséget nem vállal.

5. A Schloss Esterhazy Management GmbH (a kezelő társaság, továbbiakban: SEM) fenntartja magának a jogot, hogy biztonsági okokból kamerafelvételeket készítsen, amelyek 3 hét elteltével törlésre kerülnek. A látogató egyetért azzal, hogy rendezvényeken fotó vagy felvétel készüljön róla minden lehetséges technikai eljárással, melyeket a SEM vagy az Esterhazy társaság más vállalkozása felhasználhat és hasznosíthat.

6. 12 éven aluli kiskorú csak felnőtt kísérővel léphetnek a kiállítótermekbe.

7. A menekülési útvonalakat, vészkijáratokat és szállítási útvonalakat mindig szabadon kell hagyni. A menekülési útvonalakat és vészkijáratokat kizárólag vészhelyzetben szabad használni. Az Esterházy-kastély előtt vagy épületében szabályellenesen leállított járművek, illetve elhelyezett tárgyak vonatkozásában a SEM fenntartja magának a jogot az érintett járművek vagy tárgyak elhelyezőjének költségére történő eltávolítására.

8. A kastély területére kerékpárt, rollert, illetve gördeszkát és más hasonló járművet bevinni tilos. A kastély termeibe (vakvezető kutya kivételével) semmilyen állatot nem szabad bevinni.

9. Az esőruházatot, esernyőt, hátizsákot és 30×30 cm-nél nagyobb táskát le kell adni a ruhatárban. A SEM nem vállal felelősséget a ruhatárban elhelyezett értéktárgyakért.

10. A kiállító- és dísztermekben, valamint a folyosókon és lépcsőházakban ételt és italt fogyasztani, valamint dohányozni tilos.

11. A kiállítótermekben mobiltelefont használni tilos.

12. Magáncélú fényképek és videofelvételek készítéséhez, a jegypénztárnál a belépőjeggyel együtt egy egyszeri alkalomra, az adott napra és adott kiállításra szóló licencdíjat kell fizetni. Vaku használata korlátozott, ezért a tárlatvezetőt ill. a felügyelőszemélyzetet erről mindig meg kell kérdezni.

Kereskedelmi célú fényképek és videofelvételek készítéséhez minden esetben a SEM engedélye szükséges. Az Esterházy-kastély képi megjelenítése védett márka. Az Esterházy-csoport minden jog kizárólagos tulajdonosa, különös tekintettel a fényképek szerzői jogára, a felhasználási jogokra, a kastélyról készült képek és reprodukciók értékesítési jogára, beleértve a kastélytermekről és az ott kiállított berendezési és műtárgyakról készített fényképeket és a kastély logóját, valamint az Esterházy védjegyet is. Mindezek használata, nyilvánossághoz történő közvetítése, nyilvánosságra hozatala vagy egyéb használata, beleértve a harmadik fél részére történő ilyen célú továbbadását, csak az erre felhatalmazott szerv megelőző írásbeli hozzájárulásával lehetséges, valamint licencdíj megfizetését felételezi.

13. A kiállítási tárgyakhoz érni és azokat kézzel megérinteni szigorúan tilos.

14. A látogatói szabályzat betartásáért felelős felügyelőszemélyzet utasításait minden körülmények között be kell tartani. A SEM fenntartja magának a jogot, hogy a látogatói szabályzat be nem tartása vagy várható megsértésének nyilvánvaló jelei esetén elkérje az érintett személy személyi adatait, esetlegesen kitiltsa az érintett személyt a kastély területéről, és adatait átadja a hatóságoknak. A megváltott belépőjegy árának visszatérítésére ez esetben nincs lehetőség.

15. A Covid-19 pandémia megfékezése és mindannyiunk egészsége érdekében az alábbi tünetek esetén megtagadhatjuk a belépést: láz, köhögés, torokfájás, ízlelés és szaglás elvesztése, légszomj és légzési panaszok.