Esterházy-kastély

Nyitvatartási idő

Kedd - vasárnap és ünnepnapokon 10.00 - 17.00 óra
Kedd - péntek csak vezetett túrák

Nyitvatartási idő

Fraknó Vára

Nyitvatartási idő

Téli jegy vezetett túrával
Hétfőn és szerdától péntekig 10.00 és 13.00 órakor.
Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 10.00, 13.00 és 15.00 órakor.

Nyitvatartási idő

Lackenbachi-kastély

Nyitvatartási idő

Csütörtöktől szombatig, valamint ünnepnapokon 10.00 - 15.00 óráig

Nyitvatartási idő

Szentmargitbányai Kőfejtő

Nyitvatartási idő

Téli szünet

Nyitvatartási idő

A kismartoni (eisenstadti) Esterházy-kastély látogatói szabályzata

1. Az Esterházy-kastély területére történő belépéssel a látogatók kötelezettséget vállalnak arra, hogy betartják a látogatói szabályzatban foglaltakat. A belépés csak a nyitvatartási időben engedélyezett.


2. Minden látogatónak úgy kell viselkednie, hogy ne veszélyeztessen másokat, ne okozzon senkinek kárt vagy sérülést, illetve egyéb kellemetlenséget. A kastély területére tilos behozni olyan tárgyakat, amelyek veszélyeztetik a látogatók és a munkatársak biztonságát, illetve kárt okozhatnak az épületben vagy a berendezési tárgyakban. A kastély területére továbbá tilos bevinni bármilyen típusú fegyvert.

3. A látogatók kötelesek úgy viselkedni, hogy a lehető legjobban óvják az épület állagát és a berendezési tárgyak állapotát. Szemetelni és szennyeződést okozni tilos.

4. Minden látogató köteles az általa okozott kárért a polgári jog rendelkezéseinek megfelelően felelősséget vállalni. Az Esterházy-csoport a jogszabályi rendelkezésekben foglaltakon túl felelősséget nem vállal.

5. A Schloss Esterhazy Management GmbH (a kezelő társaság, továbbiakban: SEM) fenntartja magának a jogot, hogy biztonsági okokból kamerafelvételeket készítsen, amelyek 3 hét elteltével törlésre kerülnek. A látogató egyetért azzal, hogy rendezvényeken fotó vagy felvétel készüljön róla minden lehetséges technikai eljárással, melyeket a SEM vagy az Esterhazy társaság más vállalkozása felhasználhat és hasznosíthat.

6. 12 éven aluli kiskorú csak felnőtt kísérővel léphetnek a kiállítótermekbe.

7. A menekülési útvonalakat, vészkijáratokat és szállítási útvonalakat mindig szabadon kell hagyni. A menekülési útvonalakat és vészkijáratokat kizárólag vészhelyzetben szabad használni. Az Esterházy-kastély előtt vagy épületében szabályellenesen leállított járművek, illetve elhelyezett tárgyak vonatkozásában a SEM fenntartja magának a jogot az érintett járművek vagy tárgyak elhelyezőjének költségére történő eltávolítására.

8. A kastély területére kerékpárt, rollert, illetve gördeszkát és más hasonló járművet bevinni tilos. A kastély termeibe (vakvezető kutya kivételével) semmilyen állatot nem szabad bevinni.

9. Az esőruházatot, esernyőt, hátizsákot és 30×30 cm-nél nagyobb táskát le kell adni a ruhatárban. A SEM nem vállal felelősséget a ruhatárban elhelyezett értéktárgyakért.

10. A kiállító- és dísztermekben, valamint a folyosókon és lépcsőházakban ételt és italt fogyasztani, valamint dohányozni tilos.

11. A kiállítótermekben mobiltelefont használni tilos.

12. Magáncélú fényképek és videofelvételek készítéséhez, a jegypénztárnál a belépőjeggyel együtt egy egyszeri alkalomra, az adott napra és adott kiállításra szóló licencdíjat kell fizetni. Vaku használata korlátozott, ezért a tárlatvezetőt ill. a felügyelőszemélyzetet erről mindig meg kell kérdezni.

Kereskedelmi célú fényképek és videofelvételek készítéséhez minden esetben a SEM engedélye szükséges. Az Esterházy-kastély képi megjelenítése védett márka. Az Esterházy-csoport minden jog kizárólagos tulajdonosa, különös tekintettel a fényképek szerzői jogára, a felhasználási jogokra, a kastélyról készült képek és reprodukciók értékesítési jogára, beleértve a kastélytermekről és az ott kiállított berendezési és műtárgyakról készített fényképeket és a kastély logóját, valamint az Esterházy védjegyet is. Mindezek használata, nyilvánossághoz történő közvetítése, nyilvánosságra hozatala vagy egyéb használata, beleértve a harmadik fél részére történő ilyen célú továbbadását, csak az erre felhatalmazott szerv megelőző írásbeli hozzájárulásával lehetséges, valamint licencdíj megfizetését felételezi.

13. A kiállítási tárgyakhoz érni és azokat kézzel megérinteni szigorúan tilos.

14. A látogatói szabályzat betartásáért felelős felügyelőszemélyzet utasításait minden körülmények között be kell tartani. A SEM fenntartja magának a jogot, hogy a látogatói szabályzat be nem tartása vagy várható megsértésének nyilvánvaló jelei esetén elkérje az érintett személy személyi adatait, esetlegesen kitiltsa az érintett személyt a kastély területéről, és adatait átadja a hatóságoknak. A megváltott belépőjegy árának visszatérítésére ez esetben nincs lehetőség.

15. A Covid-19 pandémia megfékezése és mindannyiunk egészsége érdekében az alábbi tünetek esetén megtagadhatjuk a belépést: láz, köhögés, torokfájás, ízlelés és szaglás elvesztése, légszomj és légzési panaszok.