Esterházy-kastély

Nyitvatartási idő

Kedd - vasárnap és ünnepnapokon 10.00 - 17.00 óra
Kedd - péntek csak vezetett túrák

Nyitvatartási idő

Fraknó Vára

Nyitvatartási idő

Téli jegy vezetett túrával
Hétfőn és szerdától péntekig 10.00 és 13.00 órakor.
Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 10.00, 13.00 és 15.00 órakor.

Nyitvatartási idő

Lackenbachi-kastély

Nyitvatartási idő

Csütörtöktől szombatig, valamint ünnepnapokon 10.00 - 15.00 óráig

Nyitvatartási idő

Szentmargitbányai Kőfejtő

Nyitvatartási idő

Téli szünet

Nyitvatartási idő

Birtokigazgatás Zürichből

A háború után az ausztriai birtokok szovjet fennhatóság alá kerültek, lefoglalásukat azzal indokolták, hogy Esterházy herceg egy ősét 1806-ban a Szent Római birodalom lovagjává ütötték, ezért a birtok német tulajdonnak tekinthető. Közben Magyarország is megpróbált jogalapot teremteni a burgenlandi Esterházy-vagyon megszerzéséhez. Időközben pedig az osztrák államnak is létfontosságúvá vált a legnagyobb mezőgazdasági és erdőgazdálkodási tulajdon állami ellenőrzése, mivel katasztrofális volt a lakosság ellátása élelmiszerrel és tűzifával.


A szovjetek 1955. augusztus 31-től adták vissza az Esterházy-birtokokat az Osztrák Köztársaságnak és az állami kezelésnek. A birtokokat be kívánták vonni az osztrák földreformba, azonban a bonyolult jogi helyzet és Esterházy Pál magyarországi bebörtönzése miatt nem tűnt jó konstellációnak a herceg ausztriai vagyontalanítása, mely egyfajta kollaborációt igényelt volna a Magyar Köztársasággal, így az osztrák állam részéről más döntést született.

1956-ban ismét önállósodhatott az Esterházy-birtokok birtokigazgatósága. Feladatuk az volt, hogy gazdaságilag megújítsák a jelentősen megrongált és kifosztott birtokot, melynek irányítása 1956-tól Zürichből zajlott, és meghatározott időszakonként a a birtokért felelős szakemberek is odalátogattak a birtokigazgatási tanácskozásokra. Ezeken a megbeszéléseken rendszeresen részt vett Esterházy Melinda is. A múlt tapasztalatai alapján és előre nem látható események bekövetkeztétől való félelmében Pál már 1969-ben helyettesi birtokigazgatási felhatalmazást adott feleségének.