Zámok Esterházy

Otváracie hodiny

Utorok – nedeľa a sviatky otvorené 10.00 do 17.30 hod.

Otváracie hodiny

Hrad Forchtenstein

Otváracie hodiny

Pondelok, streda – nedeľa otvorené od 10.00 do 17.00 hod.

Otváracie hodiny

Zámok Lackenbach

Otváracie hodiny

Piatok - nedeľa a štátne sviatky 10.00 - 17.00 hod.

Otváracie hodiny

Kameňolom St.Margarethen

Otváracie hodiny

Sobota, nedeľa a štátne sviatky Prehliadky so sprievodcom o 10.30 a 15.30 hod.

Otváracie hodiny

Znovuobjavenie ríše víl

Zbierky kniežat Esterházy

Johann Wolfgang Goethe opisuje v prvom zväzku svojich pamätí z roku 1811 „esterházyovskú ríšu víl“. V súvislosti s bájnymi majetkami kniežacej dynastie Esterházy bol tento opis často nesprávne vykladaný. Ríšou víl síce Goethe myslel „iba“ slávnostnú dekoráciu, ktorú si objednal Mikuláš I. knieža Esterházy, pôvodne obrovský majetok a umelecké zbierky sú aj dnes dostatočným dôvodom k takejto nadnesenej či posunutej interpretácii.

Vyjadrením postavenia a veľkorysého mecenášstva boli rozsiahle vedecké a umelecké zbierky kniežat Esterházy. Kniežatá z „ríše víl“ zbierali, nakupovali, darúvali, objednávali a uchovávali už od raného 17. storočia pozoruhodné umelecké poklady.

Cenné predmety, hudba, maliarstvo, grafika, sochárstvo, záhradné umenie a kultúra stolovania majú v zbierkach zastúpenie podobne ako zbrane, uniformy, knihy či minerálie. Ruka v ruke pritom šli umelecký diletantizmus a plánované zberateľstvo a získavanie trvalých hodnôt sa snúbilo s veľkorysým mecenášstvom.

Od roku 1840 začala zberateľská činnosť stagnovať, mnohé umelecké diela neskôr darovali maďarskému štátu, po období veľmi obmedzenej starostlivosti o zbierky a obrovských vojnových stratách v 20. storočí boli v roku 1992 založené súkromné nadácie. Tie urobili významné kroky v znovuobjavení kniežacích zbierok. Cennosti dynastie Esterházy sú dnes zreštaurované, vedecky prebádané a sprístupnené verejnosti a „esterházyovskú ríšu víl“ tak môže spoznať a zažiť odborná i široká verejnosť.