Zámok Esterházy

Otváracie hodiny

Otvorené denne od 10.00 do 17.30 hod.

Otváracie hodiny

Hrad Forchtenstein

Otváracie hodiny

Täglich von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet

Otváracie hodiny

Zámok Lackenbach

Otváracie hodiny

Täglich von 10.00 - 17.00 Uhr geöffnet

Otváracie hodiny

Kameňolom St.Margarethen

Otváracie hodiny

Täglich fixe Führungen um 10.30 Uhr

Otváracie hodiny

Znovuobjavenie ríše víl

Zbierky kniežat Esterházy

Johann Wolfgang Goethe opisuje v prvom zväzku svojich pamätí z roku 1811 „esterházyovskú ríšu víl“. V súvislosti s bájnymi majetkami kniežacej dynastie Esterházy bol tento opis často nesprávne vykladaný. Ríšou víl síce Goethe myslel „iba“ slávnostnú dekoráciu, ktorú si objednal Mikuláš I. knieža Esterházy, pôvodne obrovský majetok a umelecké zbierky sú aj dnes dostatočným dôvodom k takejto nadnesenej či posunutej interpretácii.

Vyjadrením postavenia a veľkorysého mecenášstva boli rozsiahle vedecké a umelecké zbierky kniežat Esterházy. Kniežatá z „ríše víl“ zbierali, nakupovali, darúvali, objednávali a uchovávali už od raného 17. storočia pozoruhodné umelecké poklady.

Cenné predmety, hudba, maliarstvo, grafika, sochárstvo, záhradné umenie a kultúra stolovania majú v zbierkach zastúpenie podobne ako zbrane, uniformy, knihy či minerálie. Ruka v ruke pritom šli umelecký diletantizmus a plánované zberateľstvo a získavanie trvalých hodnôt sa snúbilo s veľkorysým mecenášstvom.

Od roku 1840 začala zberateľská činnosť stagnovať, mnohé umelecké diela neskôr darovali maďarskému štátu, po období veľmi obmedzenej starostlivosti o zbierky a obrovských vojnových stratách v 20. storočí boli v roku 1992 založené súkromné nadácie. Tie urobili významné kroky v znovuobjavení kniežacích zbierok. Cennosti dynastie Esterházy sú dnes zreštaurované, vedecky prebádané a sprístupnené verejnosti a „esterházyovskú ríšu víl“ tak môže spoznať a zažiť odborná i široká verejnosť.