Zámok Esterházy

Otváracie hodiny

Otvorené denne od 10:00 do 18:00

Otváracie hodiny

Hrad Forchtenstein

Otváracie hodiny

Täglich geöffnet
10.00 - 17.00 Uhr

Otváracie hodiny

Zámok Lackenbach

Otváracie hodiny

Täglich von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet

Otváracie hodiny

Kameňolom St.Margarethen

Otváracie hodiny

Gruppenbuchungen auf Anfrage möglich

Otváracie hodiny

Das Schloss Lackenbach Kopie

Po stopách prírody v múzeu renesančného zámockého komplexu Lackenbach.

Prvá zmienka o „novo postavenom“ zámku Lackenbach sa nachádza v kúpnej zmluve z roku 1553, ktorou Mikuláš Oláh, arcibiskup z Granu, nadobudol panstvo Landsee. Elegantné sídlo sa nevyužívalo iba na hospodárske a správne účely, vďaka svojej polohe v nížine poskytovalo aj príjemnejšie prostredie pre život ako neďaleký hrad Landsee, ktorý slúžil skôr na vojenské účely.

Sobášom grófa Mikuláša Esterházy (1583 – 1645) s Ursulou Dersfy, dedičkou majetku arcibiskupa Oláha, sa panstvo Lackenbach/Landsee dostalo v roku 1612 do rúk ambiciózneho mladého šľachtica. Do roku 1628 bol zámok Lackenbach hlavnou rezidenciou Esterházyovcov a vďaka titulu palatína, ktorý mal Mikuláš od roku 1625, aj sídlom maďarského miestodržiteľa.

V roku 1620 sa zámok stal dejiskom mimoriadne dôležitej udalosti, ktorá mala významný politický dopad a ovplyvnila aj históriu rodu: v bitke o Lackenbach sa stretli cisárske vojská s mužmi sedmohradského kniežaťa Gábora Bethlena. Bethlenovi vojaci sa dostali až k panstvu Mikuláša Esterházy, ktorý bol oddaný Habsburgovcom. Mikulášovi a jeho mužom obliehaným na zámku Lackenbach síce prišla na pomoc záložná cisárska posádka aj udatní sedliaci z Neckenmarktu, obliehanie však prelomil až Mikulášov šikovný ťah.
Architektúra zámku odzrkadľuje renesančné idey symetrického členenia krajiny. To je dodnes zreteľné v líniách nív, alejí, živých plotov, vodných priekop a cestičiek ako aj múrov a rozmiestnenia stromov v ovocnom sade. Príkladom zachovalej renesančnej úpravy je aj lúka s veľmi starými a vzácnymi ovocnými stromami z 19. storočia a „kráľovský pahorok“ zo 17. storočia.