Kiírásra került a 2017/2018-as tanév Estöri Történelmi Verseny témája

( Esterhazy )

Az Esterházy Magánalapítvány meghirdeti a komplex ESTÖRI – KREATÍV TÖRTÉNELMI VERSENY részvételi feltételeit, követelményeit, a lebonyolítás rendjét, időpontjait.

Artikel drucken Nyomtatás Artikel versenden Küldés

ESTÖRI – KREATÍV TÖRTÉNELMI VERSENY

Esterházy kreatív történelmi tanulmányi verseny a gimnáziumok és szakgimnáziumok 10. osztályos tanulói számára 2017/2018-as tanév témakiírása:

Vendégségben az Esterházyaknál – Barokk ünnepek a 18. században

A verseny célja
A verseny célja, hogy a tanulók önálló ismeretszerzés, kutatás segítségével megismerjék az Esterházy család történetét, Magyarország történelmét, a korszak kultúráját és életmódját. A verseny hangsúlyos feladatának tekinti, hogy olyan új irányvonalat mutasson, mely teret enged a fiatalok kreativitásának. A résztvevő fiatalok tehetségükkel, koruknak megfelelő digitális eszközeikkel és ismereteikkel oldják meg a verseny feladatait.

A versenyben való részvétel feltételei
A versenyre a gimnáziumok és szakgimnáziumok 10. osztályos tanulói
jelentkezhetnek 3 fős csapatokban. A csapatok nevezéséért, a versenyen való részvételi lehetőség biztosításáért és a diákok szakmai felkészüléséért az osztály/intézmény kapcsolattartó tanára felel. Egy iskola több csapatot is nevezhet. A csapatok összetételét a kapcsolattartó tanár a jelentkezési időszak alatt — a Versenybizottság előzetes értesítése mellett — módosíthatja. A csapattagok kiválasztásakor fontos szempont, hogy a csapatok — de legalább
egyes csapattagok — képesek legyenek a hagyományos forráskutatási és elemzési eredményeket különböző multimédiás eszközök segítségével kreatív módon megjeleníteni. A diákok a feladatok kreatív részében többek között kép és videó tartalmak mobil eszközön történő egyszerű készítésével és megosztásával az okostelefon és a közösségi média funkcióinak felhasználásával (Facebook, Instagram, Snapchat, Youtube csatornákon keresztül) mutathatják meg tudásukat.

A jelentkezés módja
A csapatok nevezése szeptember 10-től október 6-ig online módon,
díjmentesen történik a www.estori.hu regisztrációs felületen. A sikeres
jelentkezést követően a verseny közösségi felületein azonnal, honlapján pedig a regisztrációs időszak végét követően (október 6. után) számos információt találnak a versenyre jelentkezett csapatok.

A verseny díjazása
A középdöntőbe jutott valamennyi csapat ajándékcsomagban részesül, ezen kívül a döntő valamennyi résztvevője emléklapot vehet át. A döntő első három helyezettje informatikai és audiovizuális eszközöket kap jutalmul (közöttük Apple eszközöket). Az első három helyezett csapat tagjai külön jutalomként a II. Esterházy Summer University (ESU) szakmai táboron vehetnek részt 2018. június végén-július elején Kismartonban, illetve Fraknón.

Kapcsolat:
WEB: www.estori.hu
E-MAIL:info@estori.hu
Facebook: www.facebook.com/estoriverseny
#EsterházySummerUniversity

 

 

Esterhazy Privatstiftung
Esterhazyplatz 5
7000 Eisenstadt, Austria
T +43 (0) 2682 / 63004-0

         © Thu Nov 23 17:42:33 CET 2017 Esterhazy Betriebe GmbH